Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

adó 1 %

Adó 1%

Adó 1%, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni (1 % civil). A második kedvezményezetti körbe tartozó vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia. Az adó 1% határideje 2021. május 20.

Határidő

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot – függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától – az adóévet követő év május 20-áig juttathatja el az adóhatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az űrlap tartalmazza az adószámát, illetve technikai számát. A borítékon vagy a 1% nyilatkozaton szerepelnie kell a magánszemély adóazonosító jelének is. A borítékon feltüntethető az adó 1% felajánló magánszemély neve és lakcíme is. Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.

Nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkésőbb május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban küldi meg a NAV-nak.

Érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike állapítható meg:

két nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a Szja tv 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban említettek körébe tartozik, a  nem tartalmaz adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, illetve olvashatatlan, a nyilatkozat vagy a boríték, illetve annak továbbítása nem megfelelő.

Feldolgozásának szabályai

A borítékon és a nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek. Az adóhatóság az elektronikus űrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli az 1% felajánló magánszemély és a kedvezményezett adatait. Őrzési kötelezettsége a ötödik év végéig, visszavonásának évét követő évtől számított ötödik év végéig – ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig – áll fenn. A határidő elteltét követően a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

Az adó 1% kiutalása

A NAV összeget legkésőbb szeptember 30. napjáig utalja át a jogosultnak, és augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felelős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján